פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Change Request / Technical Support

email, Joomla, Wordpress, Plesk, php, css, html, less, SEO

 Billing

Payment Problems, Late Fees, Invoice Issues, etc.